Fotosamlinga i Narvik

* Opplysninger ønskes * Send oss epost * Skannedugnad på museet tirsdager *


HH20040063.jpg
HH20040063.jpgHH20040063Damen i midten var elev ved Husmorskolen engang for lenge siden. I ca 1983 sendte hun en gammel eksamen-meny til Fremover. Fremover inviterte, i samarbeid med Framnes Videregående skole, avdeling husflidsfag, damen til middag med samme meny, på den nye skolen på Solhaugen, sammen med rektor Bjørg Kimsaas (t.h.) og tidligere rektor ? Bjørklund (t.v.). Kilde og foto: Harald Harnang.
HH20040064.jpg
HH20040064.jpgHH200400641982 hadde svenskene bygget Mellomriksveien helt frem til grensen (Tross norske løfter sto ikke den norske delen av veien klar samtidig. Mellomriksveien ble derfor offisielt åpnet først 27. september 1984).
Under byggingen av den svenske delen var Svenskekongen, Carl Gustav, på Skidspelen i Kiruna, og ville se på vinterbygging langt mot nord. Han ble fløyet med helikopter fra Kiruna inn til Torneträsk. Det var lunsj på Torneträsk stasjon der hovedanleggsleiren var. Her måtte Kongen forsyne seg selv. Det var også befaring av vei- og brubygging helt i innerenden av Torneträsk (lengst vest). Kongen og følget fløy helikopter mens vi journalister ble fraktet med buss over isen (det som ble kalt ”vintervägen över Träsket”). Bildeserien her er fra denne befaringen. Kilde og foto: Harald Harnang.
HH20040066.jpg
HH20040066.jpgHH200400661982 hadde svenskene bygget Mellomriksveien helt frem til grensen (Tross norske løfter sto ikke den norske delen av veien klar samtidig. Mellomriksveien ble derfor offisielt åpnet først 27. september 1984).
Under byggingen av den svenske delen var Svenskekongen, Carl Gustav, på Skidspelen i Kiruna, og ville se på vinterbygging langt mot nord. Han ble fløyet med helikopter fra Kiruna inn til Torneträsk. Det var lunsj på Torneträsk stasjon der hovedanleggsleiren var. Her måtte Kongen forsyne seg selv. Det var også befaring av vei- og brubygging helt i innerenden av Torneträsk (lengst vest). Kongen og følget fløy helikopter mens vi journalister ble fraktet med buss over isen (det som ble kalt ”vintervägen över Träsket”). Bildeserien her er fra denne befaringen. . Lengst til høyre med briller er Norrbottens landshøvding Ragnar Lassinantti. Kilde og foto: Harald Harnang.
HH20040067.jpg
HH20040067.jpgHH200400671982 hadde svenskene bygget Mellomriksveien helt frem til grensen (Tross norske løfter sto ikke den norske delen av veien klar samtidig. Mellomriksveien ble derfor offisielt åpnet først 27. september 1984).
Under byggingen av den svenske delen var Svenskekongen, Carl Gustav, på Skidspelen i Kiruna, og ville se på vinterbygging langt mot nord. Han ble fløyet med helikopter fra Kiruna inn til Torneträsk. Det var lunsj på Torneträsk stasjon der hovedanleggsleiren var. Her måtte Kongen forsyne seg selv. Det var også befaring av vei- og brubygging helt i innerenden av Torneträsk (lengst vest). Kongen og følget fløy helikopter mens vi journalister ble fraktet med buss over isen (det som ble kalt ”vintervägen över Träsket”). Bildeserien her er fra denne befaringen. Kilde og foto: Harald Harnang
HH20040068.jpg
HH20040068.jpgHH200400681982 hadde svenskene bygget Mellomriksveien helt frem til grensen (Tross norske løfter sto ikke den norske delen av veien klar samtidig. Mellomriksveien ble derfor offisielt åpnet først 27. september 1984).
Under byggingen av den svenske delen var Svenskekongen, Carl Gustav, på Skidspelen i Kiruna, og ville se på vinterbygging langt mot nord. Han ble fløyet med helikopter fra Kiruna inn til Torneträsk. Det var lunsj på Torneträsk stasjon der hovedanleggsleiren var. Her måtte Kongen forsyne seg selv. Det var også befaring av vei- og brubygging helt i innerenden av Torneträsk (lengst vest). Kongen og følget fløy helikopter mens vi journalister ble fraktet med buss over isen (det som ble kalt ”vintervägen över Träsket”). Bildeserien her er fra denne befaringen. Bilde av kjøkkensjefen, den moderne Svarta Bjørn, på Torneträsk. Kilde og foto: Harald Harnang
HH20040069.jpg
HH20040069.jpgHH200400691982 hadde svenskene bygget Mellomriksveien helt frem til grensen (Tross norske løfter sto ikke den norske delen av veien klar samtidig. Mellomriksveien ble derfor offisielt åpnet først 27. september 1984).
Under byggingen av den svenske delen var Svenskekongen, Carl Gustav, på Skidspelen i Kiruna, og ville se på vinterbygging langt mot nord. Han ble fløyet med helikopter fra Kiruna inn til Torneträsk. Det var lunsj på Torneträsk stasjon der hovedanleggsleiren var. Her måtte Kongen forsyne seg selv. Det var også befaring av vei- og brubygging helt i innerenden av Torneträsk (lengst vest). Kongen og følget fløy helikopter mens vi journalister ble fraktet med buss over isen (det som ble kalt ”vintervägen över Träsket”). Bildeserien her er fra denne befaringen. Bak kongen, med briller, sees Norrbottens landshøvding Ragnar Lassinantti. Kilde og foto: Harald Harnang.
HH20040070.jpg
HH20040070.jpgHH200400701982 hadde svenskene bygget Mellomriksveien helt frem til grensen (Tross norske løfter sto ikke den norske delen av veien klar samtidig. Mellomriksveien ble derfor offisielt åpnet først 27. september 1984).
Under byggingen av den svenske delen var Svenskekongen, Carl Gustav, på Skidspelen i Kiruna, og ville se på vinterbygging langt mot nord. Han ble fløyet med helikopter fra Kiruna inn til Torneträsk. Det var lunsj på Torneträsk stasjon der hovedanleggsleiren var. Her måtte Kongen forsyne seg selv. Det var også befaring av vei- og brubygging helt i innerenden av Torneträsk (lengst vest). Kongen og følget fløy helikopter mens vi journalister ble fraktet med buss over isen (det som ble kalt ”vintervägen över Träsket”). Bildeserien her er fra denne befaringen. Bak kongen, med briller, sees Norrbottens landshøvding Ragnar Lassinantti. Kilde og foto: Harald Harnang.

HH20040071.jpg
HH20040071.jpgHH20040071Beboere på alderspensjonatet i Dronningens gate, den gang rett overfor den gamle OB-busstasjonen, nå Narvik Storsenter. Foto ca 1982. Kilde og foto: Harald Harnang.
HH20040072.jpg
HH20040072.jpgHH20040072Torghallen i Narvik. Ved nærstudie av kalenderen til høyre ser det ut som om det står 1983 på feltet over dagens dato, men måneden er uleselig. Påkledning og blomster tyder på høst. Potetene kostet i alle fall 3,50 pr kilo. Kilde og foto: Harald Harnang.
HH20040074.jpg
HH20040074.jpgHH20040074Operasjon Dagsverk. Bildet tatt på biblioteket på gymnaset i forbindelse med profileringen av at årets Operasjon dagsverk skulle støtte Nasjonalforeningens arbeide. Fra venstre Arnt B. Jensvoll fra Grovfjord, Dagfinn Gundersen (toller og utrettelig medlem i alle råd og styrer som handlet om innsamling til gode formål), og så Frode Paulsen fra Ankenes til høyre. Frode var elevrådsformann i 2. gym 1979-80. Arnt satt også i elevrådet. Kilde: Frode Paulsen. Foto: Harald Harnang.
HH20040075.jpg
HH20040075.jpgHH20040075Bildet er tatt i en pause under et kommunestyremøte i Skjellesvik, ca 1984. Tysfjord kommunestyre hadde siste møte før sommeren på gammelskolen på Eide. På bildet ser vi fra v: Edvard Olav Stenbakk (ordf), Kristian Larsen, Bjørn Erik Olsen (liten usikkerhet her) (fotograf/journalist fra daværende Nordlands Posten), Rolf Lian, Erna Helland (form.skap), Olav C. Olsen (varaordfører), Karl Moldvik (vara), Ruth Marie Nøsdal (senere Stenbakk). Foran Birger Skårvik (form.sk). (Kilde: Edvard Olav Stenbakk, nov2004)
HH20040077.jpg
HH20040077.jpgHH20040077Karstein Utheim (t.v.) og Jan Magnar Kirkerud i firma Data Process AS i
Narvik. Foto antatt 1992, tatt i forbindelse med at DP fikk et klarere
skille mellom Data Process Automasjon AS (automasjonsfirmaet) og Data
Process AS (datafirmaet). Bildet ble trolig tatt i forbindelse med at Jan
Magnar Kirkerud ble ansatt som daglig leder i Data Process AS.
76 filer på 7 side(er) 6