Fotosamlinga i Narvik

* Opplysninger ønskes * Send oss epost * Skannedugnad på museet tirsdager *


HH20040037.jpg
HH20040037.jpgHH20040037Ansatte på rådhuset i Narvik. Fra venstre: Elsa Larsen, Ivar Normark (rådmann), Ester Tennås Johansen, Lillian Olsen (E-verket) Trygve Sørensen (bykassa) og Turid Slydal. Anledning kan være 25 års jubileum for medlemskap i Norsk kommuneforbund 1981 eller 1982. (Kilder: Flere, mest Gunnar Agersborg).

HH20040038.jpg
HH20040038.jpgHH20040038Ansatte på rådhuset får blomster. Muligens et arrangent i regi av Nordk kommuneforbund. Fra venstre: Håkon Bendiktsen (Salangen), Kirsti Bråten (hovedtillitsvalgt for kommuneforbundet i Narvik), Oddmund Tønnesen (biblioteksjef Narvik), Hermod Gullaksen (sjef på Narvik kommunale handel), Peder Harnang (konsulent bykassa), Albert Haugen, Alf Ursin Bjørklund (konsulet ved Teknisk etat). (Kilde: Gunnar Agersborg, 2004-des, og andre)

HH20040039.jpg
HH20040039.jpgHH20040039Narvik Lufthavn, trolig rundt 1988. Flyet er en Dash 7 - som trafikkerte Framneslia fra ca. 1985 til ca.1995. Da overtok Dash 8, fram til WF mistet konsesjonen i mars 2003 (da Kato Air overtok). Førøvrig kan man noteres seg at flyplassen åpnet 20.-22. august 1972. Widerøes Flyveselskap åpnet trafikk med Twin Otter i oktober 1975. Twin Otteren var enerådende i ca 10 år. (Kilde: Ulf Larsstuvold/Bodø)

HH20040040.jpg
HH20040040.jpgHH20040040Til venstre Trond Espen Robertson (t.v.) og Hans Skjøthaug. Bildet ble tatt da Narvik Nærradio startet opp. Blitzen fra kameraet fikk båndspilleren til å stoppe. Det ble fullt kaos og ny oppstert etter noen sekunder. Hans jobbet en stund i Narvik som sliper på KV og som lærer på Oscarsborg vgs. Narvik Nærradio ble drevet med profft utstyr, men programmessig på hobbybasis fra Fagernesveien 22, der firma Infoto og ing.firma Sneve hadde felles kontorer. Bemanningen var oftest entusiaster både på prate- og tekniker-siden. (Kilde: Trond Espen Robertson, november 2004). Foto: Harald Harnang.
HH20040041.jpg
HH20040041.jpgHH20040041Dette er en av betjeningsskrankene i Ankenes Sparebank, Kongens gate, foto fra 1988 - 1989. (Kilde: korrog, 2004-nov)
HH20040042.jpg
HH20040042.jpgHH20040042Narvik Sparebank under Vinterfestuka 1982 ?. Erik Kimsaas (t.v) og banksjef Henning Løbach (t.h.) ønsker velkommen til VU-banken. Kilde og foto: Harald Harnang.
HH20040043.jpg
HH20040043.jpgHH20040043Ankenes Sparebank. Kilde og foto: Harald Harnang
HH20040045.jpg
HH20040045.jpgHH20040045Stifterne og eierne av Nord-norsk metallisering, Leif Asle Korneliussen (t.v), Torbjørn Kristiansen, i de første verkstedlokalene til bedriften, i et av de gamle jernbane/LKAB-murhusene i Havnegata. Til høyre CTC-operatør Bengt Fagerli. Bildet er trolig tatt i 1986 (Kilder Helge og Bengt). Foto: Harald Harnang.
HH20040046.jpg
HH20040046.jpgHH20040046Bilde tatt i forbindelse med en opptelling etter TV-aksjon i 1980. Fra venstre rundt bordet: Sissel Eriksson, Berit Karoliussen, Jorun Grønvold, Barbro Husjord, Merete Bremnes. Bakerst fra venstre: Else Husjord, Rita Røkenes, May Bjørg Johansen, Karin Kristiansen og vår alltid like blide banksjef Gudmund Skarsfjord. (Informant: Sissel Eriksson, som er den enste på bildet som fortsatt jobber i banken. Tekstet sept 2004). Foto: Harald Harnang.
HH20040047.jpg
HH20040047.jpgHH20040047CTC-anlegget ved NSB Ofotbanen, operatørrom ved Narvik Stasjon. Operatør Waldemar Mathisen. Bildet er tatt 2. august 1983 (ifølge kalenderen). Foto: Harald Harnang.
HH20040049.jpg
HH20040049.jpgHH20040049Haakon Jarl (ODS) i opplag ved kai i Narvik vinteren 1983. Skipet ble solgt til Oslo i løpet av vinteren og ble senere benyttet som hotell i Oslo. MS Håkon Jarl ble overtatt fra NFDS 17.januar 1981 og solgt i 1983 etter at MS Narvik ble levert. (gikk inn i hurtigruten 17.12.82). Med på kjøpet av Håkon Jarl fulgte altså konsesjon på ett nytt fartøy i Hurtigruten. (Kilde: Ernst Furnes, OVDS)
Båten ligger i Antwerpen som hotell, restaurant og diskotekskip. Den har i de senere år hatt flere navn, bla Christian V og Diamond Prince, men har nå fått navnet Håkon Jarl tilbake. Hele overbygget er ombygget til det ugjenkjennelige. (Kilde: Thor, 2005-jan)
HH20040050.jpg
HH20040050.jpgHH20040050Haakon Jarl (ODS) i opplag ved kai i Narvik vinteren 1983. En av lugarene i Håkon Jarl . I speilet sees tidligere teknisk sjef i selskapet, Anton Roaldset, og fotografen bak sitt kamera. Enkle forhold ombord.
76 filer på 7 side(er) 4