Fotosamlinga i Narvik

* Opplysninger ønskes * Send oss epost * Skannedugnad på museet tirsdager *


HH20040001

Bildet viser personene som var involvert i firmaet AJK Engineering AS i 1987/1988. Firmaet ble startet på et tidligere tidspunkt av Kjell Karoliussen (nr 2 fra v.) Jan Håkon Danielsen (senere Dohmen) (nr 3 fra v.) og Alf Petter Rudi. De tre eierne (alle sivilingeniører) jobbet ved Narvik Ingeniørhøgskole, med forskjellig fagbakgrunn og kompetanse til å dekke et vidt fagfelt. Firmaets hovedprodukter var regulering, overvåking og styring av VA-anlegg (vann og avløp), rådgivning, prosjektering, og totalleveranser av alarm- og overvåkingsanlegg (kamera-overvåking, innbruddsalarmer mm). Anita Sletbakk (t.v.) var student ved NIH i skoleåret 86/87, ble ansatt i firmaet våren 87, og jobbet der inntil AJK Engineering AS ble avviklet i slutten av 1988. Kilde: Anita Sletbakk, mars05. Foto: Harald Harnang