Fotosamlinga i Narvik

* Opplysninger ønskes * Send oss epost * Skannedugnad på museet tirsdager *


HH20040006

Kjell Gunnar som dirigerer Narvik byorkester under en øvelse på slutten av 1980-tallet, dvs. etter Nedberg-perioden.
Under Sollies hender sees Adolf Stoltenberg, cello, og rett under distriktssjef Erik Buset Raae. Til v. for bassisten sees Bernt Erik Ingebriktsen med valdhornet. Rett under lyskledd bassist er Reinertsen med sin bratsj, og rett under Gunnar Flakstad med 2. fiolin Til venstre i forgrunnen Odd Løvseth, og på bass bakerst skimtes Olaf Larsen med lys skjorte. Kilde: Finn Haugen m fl. Foto: Harald Harnang.